Nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych ocenione dzięki e-recepcie

Kwiecień 1, 2019 - administrator

Comments are off for this post.

Analiza ponad 100.000 e-recept, wystawionych w Polsce w 2018 roku, pozwoliła ocenić stopień nie wykupywania leków przez Polaków, a także czynniki wpływające na to zjawisko, nazywane „pierwotnym nieprzestrzeganiem zaleceń terapeutycznych” (ang. primary non-adherence). Analiza ta stała się możliwa dzięki współpracy Zakładu Medycyny Rodzinnej UMED, Ministerstwa Zdrowia oraz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Wyniki tej analizy zostały zaprezentowane przez Prof. Przemysława Kardasa na 19th International Congress of Integrated Care w  San Sebastian. Szczegóły analizy dostępne są tutaj>>