COMMODITY12 Project

Projekt Commodity12 – Ciągła Multi-parametryczna i Wielowarstwowa analiza cukrzycy typu 1 i 2 (COntinuous Multi-parametric and Multi-layered analysis Of DIabetes TYpe 1 & 2)

Projekt COMMODITY12, zrealizowany w latach 2011-2015 w ramach 7 Programu Ramowego EU, miał na celu zaprojektowanie, zbudowanie i przetestowanie inteligentnego systemu do analizy wielu parametrów medycznych. Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii, nowoczesnego oprogramowania, oraz technik sztucznej inteligencji, projekt postawił sobie za cel realizację innowacyjnej koncepcji opieki nad pacjentami z chorobami przewlekłymi. System telemedyczny stworzony w ramach projektu COMMODITY12 dostarczył narzędzi do samokontroli i wspomagania aktywnego leczenia się chorym z cukrzycą typu 1 i 2.

Zakład Medycyny Rodzinnej był w projekcie COMMODITY12 m.in. odpowiedzialny za:

– zdefiniowanie potrzeb pacjentów z cukrzycą typu 2
– stworzenie algorytmów ich leczenia
– przeprowadzenie badania klinicznego, w ramach którego przetestowano działanie systemu COMMODITY12 w praktyce

Więcej o Projekcie COMMODITY12 można dowiedzieć się na stronie projektu: www.COMMODITY12.eu