HEALTH EQUITY 2020 Project

Projekt HEALTH EQUITY 2020: Redukcja nierówności zdrowotnych: przygotowanie planów działania i projektów ze środków strukturalnych

Dostępne dane naukowe wskazują na silny wpływ nierówności zdrowotnych na stan zdrowia obywateli we wszystkich państwach członkowskich UE. Nierówności te mają również istotny wpływ na sytuację ekonomiczną niektórych regionów. Projekt HEALTH EQUITY 2020 stawia sobie za ce opracowanie narzędzia pozwalającego na ocenę istniejących w danym regionie lub kraju nierówności zdrowotnych, zidentyfikowanie najważniejszych z nich, i opracowanie strategii działania, która pozwoli wykorzystać Fundusze Strukturalne w celu skutecznego niwelowania tych nierówności zdrowotnych. Narzędzie opracowane w ramach projektu będzie testowane w dwu regionach europejskich, w tym – w województwie Łódzkim. Koordynatorem części polskiej projektu jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi, a kierownikiem naukowym – Prof. Przemysław Kardas.

Więcej o Projekcie HEALTH EQUITY 2020 można dowiedzieć się na stronie projektu>>