Misja zakładu

Zakład Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi stworzony został dla potrzeb kształcenia przeddyplomowego. Jego celem jest zapoznanie przyszłych lekarzy z medycyną rodzinną, która odgrywa coraz ważniejszą rolę w systemie opieki zdrowotnej w Polsce.

W celu możliwie pełnego zaznajomienia studentów z tą dziedziną, Zakład stara się w procesie dydaktycznym połączyć wysoki poziom kształcenia teoretycznego z jak najbardziej aktualnymi informacjami praktycznymi dotyczącymi codziennej pracy lekarzy rodzinnych, takimi jak realia kontraktowania ich świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia czy prowadzenie własnej praktyki.

Poprzez współpracę z praktykującymi lekarzami rodzinnymi Zakład umożliwia również studentom bezpośrednie poznanie pracy lekarzy rodzinnych. Szczególna rola Zakładu związana jest z faktem, że dla blisko połowy absolwentów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego medycyna rodzinna będzie ich przyszłą drogą rozwoju zawodowego.

 

Równolegle do procesu dydaktycznego Zakład zaangażowany jest również w badania naukowe dotyczące tematów bezpośrednio związanych z medycyną rodzinną, takich jak opieka nad chorymi przewlekle w praktykach lekarzy rodzinnych, zapobieganie hospitalizacjom ludzi starszych czy przestrzeganie zaleceń lekarskich. Wysoki poziom merytoryczny tych badań sprawia, że Zakład znajduje w tych działaniach wsparcie ze strony instytucji publicznych (KBN, Urząd Miasta Łodzi), a także uczestniczy w projektach międzynarodowych realizowanych w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej.

W oparciu o swoje doświadczenia dydaktyczne i naukowe Zakład stara się również odgrywać rolę ośrodka promującego medycynę rodzinną zarówno w środowisku medycznym, jak i w społeczności lokalnej. Przyczyniają się do tego konferencje, szkolenia i publikacje przygotowywane przez Zakład.