Wiadomości ogólne

Zajęcia dydaktyczne w Zakładzie rozpoczęły się w roku 1994 i początkowo obejmowały ćwiczenia dla IV roku Wydziału Lekarskiego. Program nauczania oparty został na wzorcach zagranicznych, głównie angielskich i holenderskich, duży nacisk położono jednak na dostosowanie go do polskich realiów. Dlatego też w realizowanym obecnie programie nauczania znajduje się tak wiele odniesień do praktycznej działalności polskich lekarzy rodzinnych: zagadnienia związane z komunikacją lekarz-pacjent, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych czy realia zawierania przez lekarzy kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Obecnie zajęcia z medycyny rodzinnej odbywają się na V i VI roku studiów lekarskich (w tym na roku VI w ramach Praktycznego Nauczania Medycyny Klinicznej).

Część zajęć odbywa się w funkcjonujących w Łodzi praktykach lekarzy rodzinnych, co pozwala studentom bezpośrednio poznać charakter ich pracy.