Pracownicy

prof. dr hab. med. Przemysław Kardas
Kierownik Zakładu
Izabela Banaś
Pracownik
dr n. med. Paweł Lewek
Adiunkt dydaktyczny
dr n. med. Izabela Papierz
Pracownik
Jakub Dorożyński
Ewa Karasiewicz
Marta Kurczewska-Michalak
Jolanta Maciaczyk-Kubiak
Michał Matyjaszczyk
Elżbieta Mazurowska
Jacek Pluciński
Beata Szadkowska-Opasiak
Konrad Witkowski
Agnieszka Leśniak