Studenckie Koło Naukowe

Działające przy Zakładzie Studenckie Koło Naukowe daje zainteresowanym możliwość pogłębienia swojej wiedzy w zakresie medycyny rodzinnej oraz pozwala im zrealizować marzenia o pierwszych pracach i publikacjach naukowych. Zapraszamy na nie studentów wszystkich lat, wszystkich kierunków naszej Uczelni!

Jeśli marzysz o bliższym zaznajomieniu się z praktyczną stroną medycyny rodzinnej, wykonaniu własnych prac naukowych, wygłoszeniu wystąpienia na konferencji naukowej czy zobaczenia swojego nazwiska w piśmie naukowym – zgłoś się do nas. Prace przygotowane w ramach Koła prezentowane były na europejskich konferencjach medycyny rodzinnej, a także na światowych kongresach naukowych (np. w roku 2009 – 11 prac plakatowych oraz 4 wystąpienia ustne na Europejskiej Konferencji Lekarzy Rodzinnych WONCA w Bazylei, 2008 – 8 prac na europejskiej konferencji lekarzy rodzinnych w Istambule, a w 2007 roku – 6 prac na światowej konferencji medycyny rodzinnej WONCA 2007 w Singapurze i kolejnych 6 na europejskiej konferencji lekarzy rodzinnych w Paryżu). Co więcej, zorganizowaliśmy własną, międzynarodową konferencję medycyny rodzinnej dla studentów i młodych lekarzy, która odbywała się w Łodzi w latach 2007-2009. więcej>>

Niewątpliwymi sukcesami Koła są liczne nagrody dla naszych prac – m. in.uzyskane w roku 2013/14 więcej>> oraz publikacje – np.:

  • Lewek P, Mensah S, Matyjaszczyk M, Banaś I, Kardas P. Co użytkownicy sądzą o e-papierosach- przegląd badań naukowych. Forum Med. Rodz. 2015: Vol. 9, nr 3, s. 258-260.
  • Dębicka K, Matyjaszczyk M, Kardas P . Rola prolaktyny (PRL) i jej wazoinhibitorów (PRL-V) w retinopatii cukrzycowej – czy otwierają drzwi nowym możliwości terapeutycznym? Geriatria 2014; 8, 165-169.
  • Berner S, Stolarska H, Matyjaszczyk M, Kardas P . Antybiotykoterapia infekcji dróg oddechowych wśród dzieci w wieku 3-6 lat – teoria i codzienna praktyka. Fam Med. Primary Care Rev 2014; 16, 4: 333-335.
  • Mazurkiewicz MR, Głogowski M, Mrowińska D, Pakulski M, Matyjaszczyk M, Kardas P. Ocena rozpowszechnienia, powodów i form użycia tak zwanych „dopalaczy” przez uczestników ankiety internetowej. Psychiatr. Pol. 2013; 47(6): 1143-1155.
  • Kardas P, Zasowska A, Dec J, Stachurska M. Reasons for low influenza vaccination coverage: cross-sectional survey in Poland. Croat Med J. 2011; 52(2): 126-33. link>>

 

  

Podczas XVII Kongresu Medycyny Rodzinnej, który odbywał się 25-28 maja 2017 roku w Krakowie, studenci naszego Koła Naukowego (Dawid Tyrna oraz Paulina Lis – na zdjęciu) prezentowali pracę pt.:”Czy wiemy co stosujemy? O homeopatii słów kilka”.

Studenci naszego Koła brali aktywny udział w20-tym Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik (Stadion PGE Narodowy, Warszawa, 7 maja 2016).

Jedynymi pracami, które nagrodzono na Kongresie Medycyny Rodzinnej 2014, były 2 prace studentów naszego Koła – Agnieszki Stasiak i Marcina Maszke, powstałe pod kierunkiem dr n. med. Sylwii Kałuckiej.

Na XIII Kongresie Medycyny Rodzinnej (Poznań 20-23 czerwca 2013) prezentowane były 4 prace powstałe w ramach Studenckiego Koła Naukowego.

Przygotowana w Kole praca na temat dopalaczy zdobyła 3 nagrodę w sesji Zdrowie Publiczne podczas 49. Ogólnopolskiej i 7. Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej “Juvenes pro medicina” 2011. Praca oparta została na ankiecie, w której udział wzięło ponad 3000 osób! Publikacja będąca rezultatem tej pracy została przyjęta do druku w Psychiatrii Polskiej w 2013 roku.

Byliśmy aktywni na WONCA Europe 2009 w Bazylei.