Zakład Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Stworzony został dla potrzeb kształcenia przyszłych lekarzy oraz zapoznania ich z medycyna rodzinną, która odgrywa coraz ważniejszą rolę w systemie opieki zdrowotnej w Polsce.

Free Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.


Read more

Medical Care

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.


Read more

Life Care

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.


Read more

Nervous System

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.


Read more
4 grudnia 2017

Naczelna Izba Lekarska zaprasza do badania n/t suplementów

Naczelna Izba Lekarska wystosowała zaproszenie do prowadzonego przez Zakład Medycyny Rodzinnej UMED badania n/t suplementów diety

27 października 2017

Zakład Medycyny Rodzinnej liderem Projektu Skills4Adherence

W Rektoracie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odbyło się międzynarodowe spotkanie rozpoczynające (ang. Kick-Off Meeting) Projekt Skills4Adherence w ramach programu Erasmus+ Unii Europejskiej. Projekt koordynowany jest

29 września 2017

Praca powstała w Kole Naukowym przy ZMR nagrodzona na kongresie PTMR

Podczas VI Kongresu Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej praca na temat suplementów diety powstała w ramach działań Koła Naukowego przy Zakładzie Medycyny Rodzinnej UMED otrzymała nagrodę

29 września 2017

Publikacja dr Izabeli Banaś i wsp. wyróżniona!

Podczas VI Kongresu Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej publikacja „In which group of children and adolescents should a family doctor look for metabolic syndrome?“ autorstwa: Banaś

28 września 2017

Nagroda Naukowa Rektora UMED dla prof. Kardasa

Prof. P. Kardas został nagrodzony nagrodą naukową I stopnia Rektora UMED za rok 2016 „za cykl publikacji prezentujących wyniki badań prowadzonych w ramach Projektu ABC

26 września 2017

Rozpoczęcie roku akademickiego 2017/2018

W roku akademickim 2017/2018 czekają nas liczne zmiany. Zajęcia na VI roku Wydziału Lekarskiego będą prowadzone pod postacią Praktycznego Nauczania Klinicznego. Bliższe szczegóły na temat

23 sierpnia 2017

Zaproszenie

Weź udział w badaniu naukowym prowadzonym przez Zakład Medycyny Rodzinnej i wyraź swoją opinie na temat doświadczeń z ich użyciem, ich skuteczności i bezpieczeństwa.

29 maja 2017

Sympozjum naukowe pt. „Jak ograniczyć polipragmazję wśród osób starszych”

Zakład Medycyny Rodzinnej zorganizował międzynarodowe sympozjum naukowe pt. „Jak ograniczyć polipragmazję wśród osób starszych”,podsumowujące wyniki projektu SIMPATHY . Bliższe szczegóły i program dostępne są tutaj>>

28 maja 2017

XVII Kongres Medycyny Rodzinnej

W Krakowie odbył się XVII Kongres Medycyny Rodzinnej połączony z jubileuszem 25-lecia medycyny rodzinnej w Polsce, podczas którego studenci naszego Koła Naukowego (Dawid Tyrna oraz

12 kwietnia 2017

Cykl wykładów na temat przestrzegania zaleceń terapeutycznych

Prof. Kardas wygłosił cykl wykładów na temat przestrzegania zaleceń terapeutycznych na Uniwersytecie Karola w Pradze, i na jego Wydziale Farmaceutycznym w Hradec Kralove.