zapisz
wypisz


 

 


 

Witamy na stronie

I Zakładu Medycyny Rodzinnej

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 19-20 MARCA 2015
 

W Starogardzie Gdańskim odbędzie się V edycja konferencji naukowo-szkoleniowej „Pharma Wiedzy”, dzięki współpracy I Zakładu Medycyny Rodzinnej oraz firmy Polpharma SA.Zapraszamy do wzięcia udziału forularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj>>

HOMEOPATIA

Zapraszamy do udziału w ankiecie na temat

HOMEOPATII link>>

ZAPROSZENIE

II Międzynarodowa Konferencja „Pulsu Uczelni” pod hasłem "Od pomysłów do publikacji" – odbędzie się w Opolu 7-8 maja 2015 więcej>>

ZAPROSZENIE
 

II Międzynarodowa Konferencja „Pulsu Uczelni” pod hasłem Od pomysłów do publikacji – odbędzie się w Opolu 7-8 maja 2015 więcej>>

 26 listopada 2014
Prof. Przemysław Kardas w¶ród osób najbardziej wpływowych dla rozwoju polskiej medycyny - miejsce 72 na Li¶cie Stu 2014 "Pulsu Medycyny"

6 listopada 2014

Prof. dr hab. med. Przemysław Kardas odebrał z r±k Prezydenta Bronisława Komorowskiego nominację profesorsk±

29 Maj - 1 Czerwiec 2014

Na ogólnopolskim XIV Kongres Medycyny Rodzinnej w Zakopanem nagrodę dla najlepszej prezentacji ustnej pracy oryginalnej - "Medyczne Filipiki 2014" - otrzymała praca studentów naszego Koła Naukowego - Eweliny Łopaty i Pawła Biesiady więcej>>

9-10 Maj 2014

Dwie prace naukowe przygotowane w Kole Naukowym naszego zakładu zostały nagrodzone podczas konferencji STN UM w Łodzi, zajmuj±c odpowiednio 3 miejsce w sesji Zdrowie Publiczne, oraz 1 miejsce w sesji pediatrycznej. Gratulujemy!

20-23 czerwca 2013

W Poznaniu odbył się XIII Kongresie Medycyny Rodzinnej, na którym prezentowane były 3 prace pracowników Zakładu, oraz 4 prace ze Studenckiego Koła naukowego. Prezentacja dr n. med. Izabeli Bana¶ pt. "Zespół metaboliczny u dzieci i młodzieży podopiecznych lekarza rodzinnego" uzyskała zaszczytny tytuł Medycznych Filipik 2013. Gratulujemy!

ZAPROSZENIE 27-28 marca 2014

Już 27 marca punktualnie o godz 12:30 wyjeżdżamy na Konferencję Pharma Wiedzy 2014 z parkingu ul. Lindleya mapka>> lista ostatecznie zakwalifikowanych osób dostępna jest tutaj>>

 

21-22 marca 2013
 

W Starogardzie Gdańskim odbyła się IV edycja konferencji naukowo-szkoleniowej „Pharma Wiedzy”, dzięki współpracy I Zakładu Medycyny Rodzinnej oraz firmy Polpharma SA. Lista zakwalifikowanych osób dostępna jest tutaj>> Program konferencji >>

 16 marca 2013

 

 

dr n. med. Izabela Bana¶ wygłosiła dla blisko 250 uczestników konferencji "Błędy Medyczne" wykład o błędach w medycynie rodzinnej

13 grudnia 2012

Podczas uroczystej sesji Senatu UM doktorantom wręczono dyplomy doktorskie - na zdjęciu dr n. med. Izabela Bana¶ oraz dr n. med. Paweł Lewek wraz z promotorem

 7 grudnia 2012

Podczas konferencji ISPOR w Warszawie ogłoszono zwycięzcę konkursu na najlepsz± pracę doktorsk±. Decyzj± kapituły Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego nagroda trafiła do r±k dr n. med. Pawła Lewka za jego pracę doktorsk± na temat leków generycznych. Gratulujemy!


17 listopada 2012

Odbyła się konferencja pt. "Aktualne problemy i osi±gnięcia medycyny rodzinnej. Perspektywa dwóch pokoleń lekarzy łódzkich"  więcej>>

Gratulujemy dr n. med. Pawłowi Lewkowi nagrodzonej prezentacji!

 10 pażdziernika 2012

 

Asystent z naszego Zakładu, Paweł Lewek, obroniła dzi¶ przed Komisj± Wydziału Nauk o Zdrowiu pracę doktorsk± na temat zastosowania leków generycznych w POZ. Na zdjęciu od prawej: Prof. Tomasz Hermanowski, recenzent, lek. Paweł Lewek, Prof. Przemysław Kardas. Gratulujemy!

 2 pażdziernika 2012

 

Doktorantka naszego Zakładu, Izabela Bana¶, obroniła dzi¶ przed Komisj± Wydziału Nauk o Zdrowiu pracę doktorsk± na temat zespołu metabolicznego u dzieci. Recenzenci (na zdjęciu od lewej: Prof. Sławomir Chlabicz, Prof. Danuta Chlebna-Sokół) wnioskowali o wyróżnienie pracy, Komisja przyjęła ten wniosek jednogło¶nie. Gratulujemy!

 26 czerwca 2012
 

 

Lek. Agnieszka Łuczak-Pi±tek, doktorantka naszego Zakładu, uzyskała wyróżnienie w konkursie na wybitnego innowatora w polskiej ochronie zdrowia "Złoty skalpel 2012" więcej>>

 1-2 marca 2012
 

Studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zapraszamy do wzięcia udziału w III edycji konferencji naukowo-szkoleniowej „Pharma Wiedzy”, która odbędzie się dzięki współpracy I Zakładu Medycyny Rodzinnej oraz firmy Polpharma SA, w Starogardzie Gdańskim w dniach 1-2 marca 2012. Program konferencji >> Lista zakwalifikowanych osób dostępna jest tutaj>>

Termin zbiórki: czwartek, 1 III godz. 12:30, parking róg ul. Węglowej i Knychalskiego mapa>>

 8 grudnia 2011

W Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyło się Europejskie Forum Przestrzegania Zaleceń Terapeutycznych – spotkanie będ±ce podsumowaniem koordynowanego przez Zakład Medycyny Rodzinnej ogólnoeuropejskiego Projektu ABC więcej>>

 Wrzesień 2011

Miło nam poinformować, że absolwenci Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w edycji LEP-u wrzesień 2011 r. zajęli pierwsze miejsce w Polsce, je¶li chodzi o pytania z zakresu Medycyny Rodzinnej, oraz trzecie miejsce w klasyfikacji ogólnej.

 21 kwietnia 2011

 

 Decyzj± Senatu Uniwersytetu

 Medycznego w Łodzi, dr hab. med.

 Przemysław Kardas uzyskał tytuł

 profesora nadzwyczajnego UM

 

 16 kwietnia 2011

Praca naukowa powstała w Studenckim Kole Naukowym przy I Zakładzie Medycyny Rodzinnej zdobyła 3 nagrodę w sesji Zdrowie Publiczne podczas 49. Ogólnopolskiej i 7. Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Studenckich Towarzystw Naukowych i Młodych Lekarzy "Juvenes pro medicina" 2011 więcej>>

 31 III – 1 IV 2011

Dzięki współpracy I Zakładu Medycyny Rodzinnej oraz firmy Polpharma SA, w Starogardzie Gdańskim odbyła się Konferencja naukowo-szkoleniow± „Pharma Wiedzy”, w której wzięło udział ponad 90 studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Lista wyjazdowa dostepna jest tutaj>>> Szczegółowe informacje dostępne s± tutaj>>

18 Wrze¶nia 2010

Odbył się organizowany przez Zakład Pierwszy Polski Dzień Edukacyjny Przestrzegania Zaleceń Terapeutycznych – adresowany do lekarzy, farmaceutów, pielęgniarek, studentów i wszystkich tych, którzy na co dzień spotykaj± się z problemem niesystematycznego leczenia się pacjentów. więcej>>>

17-18 wrze¶nia 2010

17-18 wrze¶nia 2010 odbyła się współorganizowana przez I Zakład Medycyny Rodzinnej UM w Łodzi 14. Konferencja Europejskiego Towarzystwa do spraw Przestrzegania Zaleceń Terapeutycznych ESPACOMP 2010 więcej »

22-23 kwietnia 2010
Dzięki współpracy firmy Polpharma i Studenckiego Koła Naukowe przy I Zakładzie Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Starogardzie Gdańskim odbyła się Konferencję naukowo-szkoleniowa pt."Pharma Wiedzy", w której udział wzięło blisko 100 studentów naszego Uniwersytetu. Kolejna edycja za rok.

 28 Pażdziernika 2009
Odbyła się współorganizowana przez Zakład Konferencja Szkoleniowa 'Jak pozyskać ¶rodki z 7 Programu Ramowego
na badania naukowe w obszarze medycyny i zdrowia?'
pod Honorowym Patronatem Minister Zdrowia, Ewy Kopacz, Posła do Parlamentu Europejskiego, Prof. Jerzego Buzka, oraz Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Prof. Pawła Górskiego

zobacz relację>>

 8-9 Maj 2009
 

Odbyła się 3rd International Conference of Medical Students and Junior Doctors on Family Medicine

więcej »

9 Styczeń 2009

Odbył się Kick off Meeting - spotkanie otwieraj±ce Projekt ABC koordynowany przez Pierwszy Zakład Medycyny Rodzinnej w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej

więcej>>

9-10 Maj 2008
Odbyła się 2nd International Conference of Medical Students and Junior Doctors on Family Medicine

więcej »

26 Kwietnia 2008

Podczas XXXVI zjazdu Towarzystwa Internistów Polskich dr hab. n. med. Przemysławowi Kardasowi przyznano grant Fundacji na rzecz wspierania Polskiej Farmacji i Medycyny na badania nad przestrzeganiem zaleceń terapeutycznych

więcej>>

12 Marca 2008
Decyzj± Rady Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Przemysław Kardas uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych

Styczeń 2008
Ukazała się drukiem ksi±żka "Przestrzeganie zaleceń terapeutycznych. Jak pomóc pacjentom osi±gn±ć maksimum korzy¶ci z prowadzonego leczenia" autorstwa dr n. med. Przemysława Kardasa

Listopad 2006

Ukazała się drukiem ksi±żka "Nieprzestrzeganie zaleceń lekarskich. Dlaczego prawidłowe leczenie nie skutkuje" autorstwa dr n. med. Przemysława Kardasa

więcej »

7 Pażdziernika 2006

Odbyło się III Wojewódzkie Sympozjum Szkoleniowe Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, pod hasłem "10-lecie Medycyny Rodzinnej w Regionie Łodzkim", współorganizowane przez ZMR

więcej »

© 2003 Zakład Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Wszelkie prawa zastrzeżone. Created by SFeRa