Centrum Badań nad Przestrzeganiem Zaleceń Terapeutycznych

Centrum Badań nad Przestrzeganiem Zaleceń Terapeutycznych, podporządkowane Zakładowi Medycyny Rodzinnej, zostało powołane do życia przez Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zarządzeniem nr 137/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r.

Naukowcy zgrupowani w Centrum, kierowanym przez prof. Przemysława Kardasa, mają bogate i unikalne w skali krajowej doświadczenie w badaniach nad uwarunkowaniami systematyczności leczenia się pacjentów. Należą oni do wiodących specjalistów w tej dziedzinie w skali światowej. Odzwierciedleniem tego jest znaczna liczba międzynarodowych projektów badawczych, oraz obszerna lista pochodzących z tych badań publikacji naukowych, w których odgrywali oni kluczową rolę.

Utworzenie tej nowej jednostki naukowej pozwoli na dalszą intensyfikację prowadzonych prac badawczych. Cele, jakie przyświecają Centrum, to również szeroko pojęta działalność edukacyjna i popularyzatorska. Powstanie Centrum, które jest jedyną instytucją naukową o takim charakterze w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, przyczyni się także do umocnienie wizerunku Uniwersytetu Medycznego w Łodzi jako uczelni cechującej się wyjątkową innowacyjnością.

Wielokierunkowe korzyści z poprawy przestrzegania zaleceń terapeutycznych
Rysunek pochodzi z Kardas P. From non-adherence to adherence: Can innovative solutions resolve a longstanding problem? Eur J Intern Med. 2023 Oct 15:S0953-6205(23)00367-9.
Najnowsze osiągnięcia, jakimi może pochwalić się zespół Centrum Badań nad Przestrzeganiem Zaleceń Terapeutycznych to:
 • Stworzenie aplikacji zdrowotnej “Moje zdrowie na co dzień”. Aplikacja ta, opracowana w ramach Programu GATEKEEPER przez naukowców z Centrum Badań nad Przestrzeganiem Zaleceń Terapeutycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi pod kierunkiem Prof. Przemysława Kardasa, pomaga pacjentom leczyć systematycznie ich schorzenia przewlekłe. Jej testy kliniczne miały miejsce w Polsce, a także – dzięki programowi GATEKEEPER Twinning – na Węgrzech. Więcej informacji tutaj>>
 • Stworzenie innowacyjnego europejskiego programu edukacyjnego na temat zarządzania polipragmazją i przestrzeganiem zaleceń terapeutycznych przez osoby starsze, który dla wszystkich zainteresowanych dostępny jest on-line (skills4adherecnce.eu); program wykorzystywany jest obecnie szeroko m.in. przez polskich i zagranicznych studentów i pracowników służby zdrowia
 • Wykonanie i opublikowanie pionierskich analiz ogólnopolskiej bazy e-recept pozwalających na obiektywną ocenę przestrzegania zaleceń terapeutycznych przez wszystkich Polaków
 • Zainicjowanie na forum globalnym działań zmierzających do wprowadzenia standaryzacji wykorzystania zasobów Big Data do oceny przestrzegania zaleceń terapeutycznych
 • Zostanie przez prof. Przemysława Kardasa członkiem Komitetu Zarządzającego oraz formalnym (i jedynym) reprezentant Polski w europejskim partnerstwie naukowym pn. ENABLE Cost Action ‘European Network to Advance Best practices & technoLogy on medication adherencE’
 • Objęcie przez prof. Przemysława Kardasa w prestiżowym piśmie „Pharmaceutics” roli redaktora wydania specjalnego poświęconego użyciu wielkich zbiorów danych medycznych do oceny przestrzegania zaleceń terapeutycznych pt. „Medication Adherence Assessed with Real-World Data: New Opportunities Provided by Big Data”

Ostatnie publikacje zespołu Centrum:

 1. Kardas P. From non-adherence to adherence: Can innovative solutions resolve a longstanding problem? Eur J Intern Med. 2023 Oct 15:S0953-6205(23)00367-9.
 2. Kardas P, Boven JFM, Pinnock H, Menditto E, Wettermark B, Tsiligianni I, Ágh T, ENABLE collaborators. Disparities in European healthcare system approaches to maintaining continuity of medication for non-communicable diseases during the COVID-19 outbreak. Lancet Reg Health Eur, 2021; 4: 100099. link>>
 3. Kardas P, Urbański F, Lichwierowicz A, Chudzyńska E, Kardas G, Czech M. Prevalence and Age Structure of Polypharmacy in Poland: Results of the Analysis of the National Real-World Database of 38 Million Citizens. Front. Pharmacol. 2011;12:655364. link>>
 4. Kardas P, Urbański F, Lichwierowicz A, Chudzyńska E, Czech M, Makowska K and Kardas G.  The Prevalence of Selected Potential Drug-Drug Interactions of Analgesic Drugs and Possible Methods of Preventing Them: Lessons Learned From the Analysis of the Real-World National Database of 38 Million Citizens of Poland. Front. Pharmacol. 2021;11:607852. doi: 10.3389/fphar.2020.607852
 5. Kardas P, Cieszyński J, Czech M, Banaś I, Lewek P. Primary nonadherence to medication and its drivers in Poland: findings from the electronic prescription pilot analysis. Pol Arch Intern Med. 2020 Jan 31;130(1):8-16. doi: 10.20452/pamw.14994.
 6. Kardas P, Aguilar-Palacio I, Almada M, Cahir C, Costa E, Giardini A, Malo S, Massot Mesquida M, Menditto E, Midão L, Parra-Calderón CL, Pepiol Salom E, Vrijens B. The Need to Develop Standard Measures of Patient Adherence for Big Data: Viewpoint. J Med Internet Res. 2020 Aug 27;22(8):e18150. doi: 10.2196/18150.
 7. Kardas P, Dąbrowa M, Witkowski K. Adherence to treatment in paediatric patients – results of the nationwide survey in Poland. BMC Pediatr. 2021 Jan 6;21(1):16. doi: 10.1186/s12887-020-02477-z.
 8. Kardas G, Panek M, Kuna P, Cieszyński J, Kardas P. Primary Non-Adherence to Antihistamines-Conclusions From E-Prescription Pilot Data in Poland. Front Pharmacol. 2020 May 21;11:783. doi: 10.3389/fphar.2020.00783.
 9. Kardas G, Panek M, Kuna P, Kardas P. Primary non-adherence to inhaled medications measured with e-prescription data from Poland. Clin Transl Allergy. 2020 Oct 7;10:39. doi: 10.1186/s13601-020-00346-7.
 10. Kurczewska-Michalak M, Kardas P, Czajkowski M. Patients’ Preferences and Willingness to Pay for Solid Forms of Oral Medications-Results of the Discrete Choice Experiment in Polish Outpatients. Pharmaceutics. 2020 Mar 6;12(3):236. doi: 10.3390/pharmaceutics12030236.
 11. Maffoni M, Traversoni S, Costa E, Midão L, Kardas P, Kurczewska-Michalak M, Giardini A. Medication adherence in the older adults with chronic multimorbidity: a systematic review of qualitative studies on patient’s experience. Eur Geriatr Med. 2020 Jun;11(3):369-381. doi: 10.1007/s41999-020-00313-2.
 12. Menditto E, Orlando V, De Rosa G, Minghetti P, Musazzi UM, Cahir C, Kurczewska-Michalak M, Kardas P, Costa E, Sousa Lobo JM, Almeida IF. Patient Centric Pharmaceutical Drug Product Design-The Impact on Medication Adherence. Pharmaceutics. 2020 Jan 3;12(1):44. doi: 10.3390/pharmaceutics12010044.
 13. Granata N, Traversoni S, Kardas P, Kurczewska-Michalak M, Costa E, Midão L, Giardini A. Methodological features of quantitative studies on medication adherence in older patients with chronic morbidity: A systematic review. Patient Educ Couns. 2020 Oct;103(10):2132-2141. doi: 10.1016/j.pec.2020.04.006.