Projekt ABC

Projekt ABC – Ocena barier na drodze do przestrzegania zaleceń terapeutycznych: zalecenia w celu osiągnięcia bezpiecznego, skutecznego i efektywnego kosztowo użycia leków w Europie

Blisko 50% europejskich pacjentów, leczących się zarówno z powodu schorzeń przewlekłych, jak i schorzeń ostrych, nie w pełni przestrzega zaleceń terapeutycznych, czyli nie przyjmuje przepisanych leków zgodnie z zaleceniami.

Zdrowotne następstwa tego zjawiska są bardzo poważne: począwszy od nieplanowanych ciąży przy niewłaściwym stosowaniu doustnych leków antykoncepcyjnych, przez odrzucenie przeszczepów przy niesystematycznym braniu odpowiednich leków, skończywszy nawet na śmierci przy niesystematycznym stosowaniu leków na niewydolność krążenia.

Równie ważne są następstwa finansowe: nie stosujący się do zaleconej terapii chorzy są źródłem niepotrzebnych wydatków na badania diagnostyczne, dodatkowe leki i hospitalizacje, odbierając tym samym możliwość leczenia innym pacjentom.

Komisja Europejska w ramach 7 Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technologicznego postanowiła sfinansować badania, które mogą przyczynić się opracowania europejskiej strategii poprawy przestrzegania zaleceń terapeutycznych, a tym samym większej efektywności prowadzonego leczenia, przy jednoczesnym obniżeniu jego kosztów.

Po 2 latach wytężonych przygotowań, Uniwersytet Medyczny w Łodzi został koordynatorem międzynarodowego konsorcjum, które w latach 2009-2011 będzie realizowało poświęcony temu zadaniu projekt badawczy. Badania prowadzone będą przez Pierwszy Zakład Medycyny Rodzinnej UM w Łodzi.

Jest to ogromny sukces Uniwersytetu, bowiem jest to jedyny projekt koordynowany przez polską instytucję w obszarze badań dotyczących zdrowia w trwającym od 2 lat 7 Programie Ramowym, a także przykład, że polska instytucja może nadawać ton europejskim badaniom naukowym.

W skład konsorcjum wchodzą jeszcze instytucje z Belgii (Katholieke Universiteit Leuven), Szwajcarii (Pharmionic Systems) i Wielkiej Brytanii (Bangor University, University of Aberdeen, Keele University), a cały projekt obejmie swoim zasięgiem 16 krajów europejskich

Wyniki projektu znajdą praktyczne zastosowanie w polityce zdrowotnej, prowadzonej przez kraje Unii Europejskiej, a nawet będą uwzględnione w programach nauczania wyższych szkół medycznych

Więcej o Projekcie ABC można dowiedzieć się na stronie projektu; www.ABCproject.eu

Europejskie Forum Przestrzegania Zaleceń Terapeutycznych

Bruksela, Parlament Europejski, 8 grudnia 2011

ABC Project Kick Off Meeting, Łódź 9 maja 2009

Consensus Meeting Projektu ABC podczas Europejskiej Konferencji na temat Przestrzegania Zaleceń Terapeutycznych ESPACOMP 2009 (Bangor, UK, wrzesień 2009)

Workshop Projektu ABC podczas Europejskiej Konferencji Lekarzy Rodzinnych WONCA Europe 2009 (Bazylea, wrzesień 2009)