dr n. med. Izabela Papierz


Studiowała na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi. Po ukończeniu studiów specjalizowała się w medycynie rodzinnej. Od 1997 zatrudniona w Zakładzie Medycyny Rodzinnej Akademii Medycznej w Łodzi na stanowisku asystenta. Obecnie przygotowuje dysertację doktorską na podstawie badań dotyczących wpływu wysiłku na poziom glikemii i wybranych innych parametrów biochemicznych u kobiet w okresie okołomenopauzalnym.

 

Zainteresowania badawcze:

  • cukrzyca u kobiet w okresie okołomenopauzalnym
  • oczekiwania i potrzeby pacjentów lekarzy rodzinnych
  • kształcenie przeddyplomowego w zakresie medycyny rodzinnej w ocenie studentów

 

Lista publikacji:

  1. Izabela Papierz, Ewa Ratajczyk-Pakalska. Ocena nauczania medycyny rodzinnej przez studentów IV roku Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. Zdrowie Publiczne 1998, 11 (str.454-455).
  2. Izabela Papierz, Małgorzata Koziarska-Rościszewska, Ewa Ratajczyk-Pakalska, Jerzy Loba. Rola lekarza rodzinnego w diagnostyce cukrzycy typu II. Postępy w profilaktyce i leczeniu przewlekłych chorób niezakaźnych. Materiały III Seminarium CINDI. Łódź, 1998 (str.119-122).
  3. Izabela Papierz, Ewa Ratajczyk-Pakalska. Program nauczania przeddyplomowego w zakresie medycyny rodzinnej w Akademii Medycznej w Łodzi. II Krajowa Konferencja na temat: “Kształcenie przeddyplomowe w medycynie rodzinnej”. Szczecin, 1998 (str.57-60).
  4. Izabela Papierz. Skrypt dla studentów V i VI roku Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi pt.: “Medycyna rodzinna”(część ogólna) pod redakcją Ewy Ratajczyk-Pakalskiej Wydawca Akademia Medyczna w Łodzi. Łódź, 1998. [Izabela Papierz. Rola i kompetencje lekarza rodzinnego. Rozdz. I (str. 7-10), Izabela Papierz. Zespół lekarza rodzinnego. Rozdz. III (str. 17-19). Izabela Papierz. Medyczna opieka domowa. Rozdz. VIII (str. 33-35).]
  5. Ewa Ratajczyk-Pakalska, Izabela Papierz. Potrzeby i oczekiwania pacjentów w praktyce lekarza rodzinnego. Postępy w profilaktyce i leczeniu przewlekłych chorób niezakaźnych. Materiały IV Seminarium CINDI. Łódź, 1999 (str.56).
  6. Ewa Ratajczyk-Pakalska, Izabela Papierz. Potrzeby i oczekiwania pacjentów objętych opieką lekarza rodzinnego.(w:) Barański J., Waszyński E., Steciwko A. (red.) Komunikowanie się lekarza z pacjentem. Astrum, Wrocław 2000 (str. 155-162).
  7. Izabela Papierz, Jerzy Loba. Wpływ regularnych ćwiczeń fizycznych na wybrane parametry metaboliczne u kobiet w wieku menopauzalnym z upośledzoną glikemią na czczo. Postępy w profilaktyce i leczeniu przewlekłych chorób niezakażnych. Materiały VI Seminarium CINDI. Łódź, 2002 (str.55).