prof. dr hab. med. Przemysław Kardas


 

Od 1998 zatrudniony w Zakładzie Medycyny Rodzinnej Akademii Medycznej w Łodzi, od 2002 pełni funkcję jego kierownika. Habilitował się w 2008 roku, tytuł profesorski otrzymał w 2014. Prowadzi badania nad przestrzeganiem przez pacjentów zaleceń terapeutycznych. Kierował realizacją przez Zakład wielu projektów międzynarodowych prowadzonych w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej. Nagrodzony za osiągnięcia naukowe nagrodami indywidualnymi Ministra Zdrowia (2008) oraz Rektora UM (za lata 2016 i 2005 – nagrody I stopnia, za lata 2004 i 1999 – nagrody II stopnia).

Studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi. W latach 1990-94 członek Zarządu Studenckiego Towarzystwa Naukowego AM w Łodzi, w tym 1992-94 – wiceprezes. Po ukończeniu studiów specjalizował się w medycynie rodzinnej w trybie rezydenckim w Regionalnym Ośrodku Kształcenia AM w Łodzi. W latach 1996-98 prezes ogólnopolskiego Towarzystwa Rezydentów Medycyny Rodzinnej. W 1999 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na podstawie wyróżnionej dysertacji “Przestrzeganie zaleceń lekarskich przez pacjentów leczonych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej na przykładzie antybiotykoterapii zakażeń dróg oddechowych”. Tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych uzyskał w 2008 roku na podstawie dysertacji “Przyczyny, uwarunkowania i następstwa nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej”. W 2011 uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a w 2014 – tytuł profesora. Od 1998 zatrudniony w Zakładzie Medycyny Rodzinnej Akademii Medycznej w Łodzi, od 2002 pełnił funkcję p. o. kierownika, a od 2008 – kierownika Zakładu.

Prezydent Europejskiego Towarzystwa do spraw badań nad Przestrzeganiem Zaleceń Terapeutycznych ESPACOMP (2010-2011).

Obecnie kontynuuje badania nad przestrzeganiem przez pacjentów zaleceń lekarskich w chorobach przewlekłych. Kierował realizacją przez Zakład wielu międzynarodowych projektów naukowych, w tym dwu prowadzonych w ramach 5 Programu Ramowego Unii Europejskiej, oraz 2 realizowanych w ramach 7 Programu Ramowego (COMMODITY12 oraz Projektu ABC, w tym ostatnim będąc Kierownikiem Naukowym koordynowanego przez Uniwersytet projektu). Aktualnie koordynuje prace polskiego ramienia poświęconego polifarmacji i przestrzeganiu zaleceń terapeutycznych przez osoby starsze Projektu SIMPATHY, w ramach 3 Programu Zdrowia Publicznego UE. Począwszy od 2015, jest także Promotorem Action Grupy A1 ‘Prescription and adherence to treatment’   Projektu PROEIPAHA – Akcji Wspierającej Europejskie Partnerstwo Innowacji na rzecz Aktywnego i Zdrowego Starzenia się (EIP on AHA).

 

Główne zainteresowania badawcze:

 • przestrzeganie zaleceń terapeutycznych
 • opieka nad chorymi przewlekle w podstawowej opiece zdrowotnej
 • zapobieganie hospitalizacjom osób starszych

 

Lista publikacji:

 1. Kardas P. Compliance, Clinical Outcome, And Quality Of Life Of Patients With Stable Angina Pectoris Receiving Once Daily Betaxolol Versus Twice Daily Metoprolol: A Randomized Controlled Trial. Vas Health Risk Manag 2007; 3(2): 235-242.
 2. Kardas P, Pechere J-C, Hughes D, Cornaglia G. A Global Survey of Antibiotic Leftovers in the Outpatient Setting. Int J Antimicrob Agents 2007, 30: 530-6.
 3. Kardas P. Comparison of patient compliance with once-daily and twice-daily antibiotic regimens in respiratory tract infections: results of a randomized trial. J Antimicrob Chemother. 2007; 59(3): 531-6.
 4. Pechere J-C, Hughes D, Kardas P, Cornaglia G. Non-compliance with antibiotic therapy for acute community infections: a global survey. Int J Antimicrob Agents 2007; 29(3): 245-253.
 5. Kardas P. Przyczyny, uwarunkowania i nastepstwa nieprzestrzegania zalecen terapeutycznych w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej. Clin Exp Med Lett 2007; 48 Suppl B.
 6. Kardas P, Moll J, Sysa A, Pawlowicz B, Klink P. Czestosć wystepowania nadcisnienia tetniczego wsrod dzieci i mlodziezy w wieku 7-17 lat zamieszkalych w Lodzi. Fam Med. Prim Care Rev 2007; 9(4): 986-90.
 7. Macaulay M, van den Heuvel E, Jowitt F, Clarke-O’neill S, Kardas P, Blijham N, Leander H, Xu Y, Fader M, Cottenden A. A Noninvasive Continence Management System: Development and Evaluation of a Novel Toileting Device for Women. J Wound Ostomy Continence Nurs. 2007 November/December;34(6):641-648.
 8. Zebrowska O, Jaczewska J, Balwinski M, Kardas P. Reasons of Spirometry Errors: A Study in Primary Care Patients. Clin Exp Med. Lett 2007; 48 Suppl A: 26.
 9. Stachurska M, Zasowska A, Dec J, Kardas P. Survey of Influenza Vaccination in Poland. Clin Exp Med. Lett 2007; 48 Suppl A: 26.
 10. Kardas P, Majzner M, Koza P. Diagnosing and treatment of pharyngitis in Poland: results of a pilot study. Clin Exp Med. Lett 2007; 48 Suppl A: 26-7.
 11. Lewek P, Matyjaszczyk M, Gawlowska J, Kardas P. Knowledge of Generic Drugs Among Polish Medical Students: Results of a Survey. Clin Exp Med. Lett 2007; 48 Suppl A: 27.
 12. Matyjaszczyk M, Cypreste R, Maslowski M, Kardas P. Reasons for Ineffectiveness of Antibiotic Therapies: a Questionnaire Study. Clin Exp Med. Lett 2007; 48 Suppl A: 28.
 13. Szpejewska J, Krakowiak D, Horbaczewska K, Matyjaszczyk M, Kardas P. The Reasons For Homeopathic Drugs Use in Poland. Clin Exp Med. Lett 2007; 48 Suppl A: 29.
 14. Kardas P. Problemy medycyny rodzinnej. Panaceum 2007; 6-7(123): 14.
 15. Kardas P, Majzner M, Koza P. Diagnosing and treatment of pharyngitis in Poland: results of a pilot study. WONCA Europe 2007 Book of abstracts, #1155.
 16. Szpejewska J, Krakowiak D, Horbaczewska K, Matyjaszczyk M, Kardas P. The reasons for homeopathic drugs use in Poland. WONCA Europe 2007 Book of abstracts, #1157.
 17. Matyjaszczyk M, Cypreste R, Maslowski M, Kardas P. Reasons for ineffectiveness of antibiotic therapies: a questionnaire study. WONCA Europe 2007 Book of abstracts, #1147.
 18. Zebrowska O, Jaczewska J, Balwinski M, Kardas P. Reasons for spirometry errors: a study in primary care patients. WONCA Europe 2007 Book of abstracts, #1151.
 19. Lewek P, Matyjaszczyk M, Gawlowska J, Kardas P. Knowledge of generic drugs among Polish medical students: results of a survey. WONCA Europe 2007 Book of abstracts, #1153.
 20. Stachurska M, Zasowska A, Dec J, Kardas P, Matyjaszczyk M, Lewek P. Influenza vaccination in Poland: a questionnaire based study. WONCA Europe 2007 Book of abstracts, #1154.
 21. Zebrowska O, Jaczewska J, Balwinski M, Kardas P. Reasons for spirometry errors: a study in primary care patients. 18th WONCA World Conference 2007 Book of abstracts, 285.
 22. Stachurska M, Zasowska A, Dec J, Kardas P. A survey on influenza vaccination in. 18th WONCA World Conference 2007 Book of abstracts, 286.
 23. Kardas P, Majzner M, Koza P. Diagnosing and treatment of pharyngitis in Poland: results of a pilot study. 18th WONCA World Conference 2007 Book of abstracts, 540.
 24. Lewek P, Matyjaszczyk M, Gawlowska J, Kardas P. Knowledge of generic drugs among Polish medical students: results of a survey. 18th WONCA World Conference 2007 Book of abstracts, 601.
 25. Matyjaszczyk M, Cypreste R, Maslowski M, Kardas P. Reasons for ineffectiveness of antibiotic therapies: a questionnaire study. 18th WONCA World Conference 2007 Book of abstracts, 602.
 26. Kardas P. Compliance, Clinical Outcome, And Quality Of Life Of Patients With Stable Angina Pectoris Receiving Once Daily Betaxolol Versus Twice Daily Metoprolol: A Randomized Controlled Trial. Vas Health Risk Manag 2007; 3(2): 235-242.
 27. Kardas P, Pechere J-C, Hughes D, Cornaglia G. A Global Survey of Antibiotic Leftovers in the Outpatient Setting. Int J Antimicrob Agents 2007, 30: 530-6.
 28. Kardas P. Comparison of patient compliance with once-daily and twice-daily antibiotic regimens in respiratory tract infections: results of a randomized trial. J Antimicrob Chemother. 2007; 59(3): 531-6.
 29. Pechere J-C, Hughes D, Kardas P, Cornaglia G. Non-compliance with antibiotic therapy for acute community infections: a global survey. Int J Antimicrob Agents 2007; 29(3): 245-253.
 30. Kardas P. Przyczyny, uwarunkowania i następstwa nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej. Clin Exp Med Lett 2007; 48 Suppl B. (praca habilitacyjna).
 31. Kardas P, Moll J, Sysa A, Pawłowicz B, Klink P. Częstość występowania nadciśnienia tętniczego wśród dzieci i młodzieży w wieku 7-17 lat zamieszkałych w Łodzi. Fam Med. Prim Care Rev 2007; 9(4): 986-90.
 32. Macaulay M, van den Heuvel E, Jowitt F, Clarke-O’neill S, Kardas P, Blijham N, Leander H, Xu Y, Fader M, Cottenden A. A Noninvasive Continence Management System: Development and Evaluation of a Novel Toileting Device for Women. J Wound Ostomy Continence Nurs. 2007 November/December;34(6):641-648.
 33. Żebrowska O, Jaczewska J, Balwiński M, Kardas P. Reasons of Spirometry Errors: A Study in Primary Care Patients. Clin Exp Med. Lett 2007; 48 Suppl A: 26.
 34. Stachurska M, Zasowska A, Dec J, Kardas P. Survey of Influenza Vaccination in Poland. Clin Exp Med. Lett 2007; 48 Suppl A: 26.
 35. Kardas P, Majzner M, Koza P. Diagnosing and treatment of pharyngitis in Poland: results of a pilot study. Clin Exp Med. Lett 2007; 48 Suppl A: 26-7
 36. Lewek P, Matyjaszczyk M, Gawłowska J, Kardas P. Knowledge of Generic Drugs Among Polish Medical Students: Results of a Survey. Clin Exp Med. Lett 2007; 48 Suppl A: 27.
 37. Matyjaszczyk M, Cypreste R, Masłowski M, Kardas P. Reasons for Ineffectiveness of Antibiotic Therapies: a Questionnaire Study. Clin Exp Med. Lett 2007; 48 Suppl A: 28.
 38. Szpejewska J, Krakowiak D, Horbaczewska K, Matyjaszczyk M, Kardas P. The Reasons For Homeopathic Drugs Use in Poland. Clin Exp Med. Lett 2007; 48 Suppl A: 29.
 39. Kardas P. Problemy medycyny rodzinnej. Panaceum 2007; 6-7(123): 14.
 40. Kardas P, Majzner M, Koza P. Diagnosing and treatment of pharyngitis in Poland: results of a pilot study. WONCA Europe 2007 Book of abstracts, #1155.
 41. Szpejewska J, Krakowiak D, Horbaczewska K, Matyjaszczyk M, Kardas P. The reasons for homeopathic drugs use in Poland. WONCA Europe 2007 Book of abstracts, #1157.
 42. Matyjaszczyk M, Cypreste R, Masłowski M, Kardas P. Reasons for ineffectiveness of antibiotic therapies: a questionnaire study. WONCA Europe 2007 Book of abstracts, #1147.
 43. Żebrowska O, Jaczewska J, Balwiński M, Kardas P. Reasons for spirometry errors: a study in primary care patients. WONCA Europe 2007 Book of abstracts, #1151.
 44. Lewek P, Matyjaszczyk M, Gawłowska J, Kardas P. Knowledge of generic drugs among Polish medical students: results of a survey. WONCA Europe 2007 Book of abstracts, #1153.
 45. Stachurska M, Zasowska A, Dec J, Kardas P, Matyjaszczyk M, Lewek P. Influenza vaccination in Poland: a questionnaire based study. WONCA Europe 2007 Book of abstracts, #1154.
 46. Żebrowska O, Jaczewska J, Balwiński M, Kardas P. Reasons for spirometry errors: a study in primary care patients. 18th WONCA World Conference 2007 Book of abstracts, 285.
 47. Stachurska M, Zasowska A, Dec J, Kardas P. A survey on influenza vaccination in. 18th WONCA World Conference 2007 Book of abstracts, 286.
 48. Kardas P, Majzner M, Koza P. Diagnosing and treatment of pharyngitis in Poland: results of a pilot study. 18th WONCA World Conference 2007 Book of abstracts, 540.
 49. Lewek P, Matyjaszczyk M, Gawłowska J, Kardas P. Knowledge of generic drugs among Polish medical students: results of a survey. 18th WONCA World Conference 2007 Book of abstracts, 601.
 50. Matyjaszczyk M, Cypreste R, Masłowski M, Kardas P. Reasons for ineffectiveness of antibiotic therapies: a questionnaire study. 18th WONCA World Conference 2007 Book of abstracts, 602.
 51. Kardas P. Nieprzestrzeganie zaleceń lekarskich. Dlaczego prawidłowe leczenie nie skutkuje? Wydawnictwo Continuo , Wrocław 2006, str. 64.
 52. Kardas P. Nieprzestrzeganie zaleceń lekarskich podczas antybiotykoterapii ambulatoryjnej. Nowa Klinika 2006; 13(13): 13014-17.
 53. Kardas P, Świątek A, Habib M, Herczyński D, Horbaczewska K. Over-the-counter antibiotic availability and use in Poland. Book of abstracts of the WONCA 2006 Conference, August 27-30, Florence, Italy, str. 294.
 54. Świątek A, Kardas P, Krakowiak D, Szpejewska J, Żebrowska A. Barriers in doctor-patient communication: a patient perspective. Book of abstracts of the WONCA 2006 Conference, August 27-30, Florence, Italy, str. 45.
 55. Kardas P. Niewłaściwe użycie antybiotyków. Na czym polegają błędy popełniane przez lekarzy, farmaceutów i pacjentów? Fam Med Prim Care Rev 2006; 8(3): 947-54.
 56. Kardas P, Dymanowski M. Samoleczenie bólów głowy przez pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej. Med Rodzin 2006; 9(1): 10-13.
 57. Kardas P. Przestrzeganie zaleceń lekarskich, czyli jak pomóc pacjentom osiągnąć maksimum korzyści z leczenia chorób przewlekłych. Essentia Medica 2006; 3[29]: 32-35.
 58. Kardas P. Nieprzestrzeganie zaleceń lekarskich podczas leczenia infekcji – dlaczego pacjenci nie kończą antybiotykoterapii. Essentia Medica 2006; 4[30]: 38-41.
 59. Kardas P, Bishai WR. Compliance in anti-infective medicine. Adv Stud Med. 2006; 6(7C): S652-S658.
 60. Kardas P. Non-compliance in current antibiotic practice. Infect Dis Clin Pract. 2006; 14 Suppl 4: S11-S14.
 61. Kardas P. Pierwszy Zakład Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Lekarz Rodzinny 2006; 7-8(107-108): 776-777.
 62. Kardas P. The DIACOM study (effect of DosIng frequency of oral Antidiabetic agents on the COMpliance and biochemical control of type 2 diabetes). Diabetes Obes Metab. 2005 Nov; 7(6): 722-8.
 63. Kardas P, Kurek A, Herczyński D, Żebrowska A, Szerszenowicz E, Muras M, Klink P. Barriers in doctor-patient communication. A questionnaire study. Book of abstracts of the WONCA 2005 Conference, September 3-7, Kos Island, Greece, str. 32.
 64. Kardas P . Advantage of once-daily over twice-daily antibiotic regimen in patient compliance in respiratory tract infections: a CLARIFY study. J Chemother 2005, 17 Suppl 3, 51.
 65. Kardas P. Jak pokonać bariery w komunikacji pomiędzy lekarzem rodzinnym i jego pacjentami? Fam Med. Primary Care Rev 2005; 7(3): 769-773.
 66. Kardas P, Kurek A., Herczyński D., Żebrowska A., Szerszenowicz E., Muras M. Problemy w komunikacji pomiędzy lekarzem i pacjentem – badanie kwestionariuszowe. Fam Med. Primary Care Rev 2005; 7(3): 810.
 67. Kardas P., Devine S., Golembesky A., Roberts R. , A Systematic Review and Meta-Analysis of Misuse of Antibiotic Therapies in the Community. Int J Antimicrob Agents 2005; 26(2): 106-13.
 68. Kardas P. W poszukiwaniu recepty na tanie leczenie. Fam Med. Primary Care Rev 2005; 7(2): 509-516.
 69. Kardas P. Gdyby nie było generyków. Gazeta Lekarska 2005, 6(173): 14-17.
 70. Kardas P . Dilemma of an Indigent Country: Is Academic Medicine a Good Investment? (w:) Marusic A.(ed.) Revitalization of Academic Medicine. Medicinska Naklada, Zagreb, 2005, str. 115-120.
 71. Kardas P ., Kufelnicka M, Herczyński D. Prevalence of arterial hypertension in children aged 9-14 years, residents of the city of Łódź. Kardiol Pol 2005; 62(3): 211-213.
 72. Kardas P., Kufelnicka M, Herczyński D. Nadciśnienie tętnicze u dzieci. Populacja w wieku 9-14 lat, mieszkańcy Łodzi. Kardiol Pol 2005; 62(3): 214-217.
 73. Kardas P., Muras M. Porównanie parametrów organoleptycznych 13 popularnych antybiotyków w formie zawiesin pediatrycznych: badanie z zastosowaniem ślepej próby. Wiad Lek 2005; 58(1-2):15-20.
 74. Kardas P. Aktualny stan kształcenia przeddyplomowego w Zakładzie Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Pol Med. Rodz 2004; 6(4): 1487-1490.
 75. Kardas P . A Dilemma of an Indigent Country: Is Academic Medicine a Good Investment? Croat Med. J. 2004; 45(5): 553-5.
 76. Kardas P . A blinded comparison of palatability of thirteen common pediatric antibiotic suspensions. Book of abstracts of the WONCA 2004 Conference, October 13-17, str. 253.
 77. Kardas P . Patient compliance with beta-blockers depends on the number of daily doses: result of a pilot study. Book of abstracts of the WONCA 2004 Conference, October 13-17, str. 254.
 78. Kardas P. Wpływ częstości dawkowania leków na przestrzeganie zaleceń lekarskich. Pol Med. Rodz 2004; 6(3): 1120-1123.
 79. Kardas P . Non-compliance – Some myths, some facts. Cas Lek Ces 2004; 143: 556-9.
 80. Kardas P . Comparison Of Once Daily Versus Twice Daily Oral Nitrates In Stable Angina Pectoris. Am J Cardiol 2004; 94: 213-16.
 81. Kardas P. Nieprzestrzeganie zaleceń lekarskich. Med po Dypl 2004; 13(2): 16-25.
 82. Kardas P. Wpływ częstości dawkowania doustnych leków przeciwcukrzycowych na przestrzeganie zaleceń lekarskich oraz wyrównanie biochemiczne cukrzycy typu 2. Diabetol Prakt 2004, 5, Supl. C: C34.
 83. Kardas P . Patient compliance with once-daily versus twice-daily clarithromycin in acute bacterial exacerbation of chronic bronchitis. Book of abstracts of the World Conference on Magic Bullets Celebrating Paul Ehrlich’s 150 th Birthday, Nurnberg, September 9-11, 2004, str. A-59.
 84. Kardas P . The impact of dosing frequency on patient compliance with antiinfectives – is there an evidence that once-daily dosage is a real solution? Book of abstracts of the World Conference on Magic Bullets Celebrating Paul Ehrlich’s 150 th Birthday, Nurnberg, September 9-11, 2004, str. A-59.
 85. Watała C, Golański J, Kardas P . Multivariate relationships between international normalized ratio and vitamin K-dependent coagulation-derived parameters in normal healthy donors and oral anticoagulant therapy patients. Thromb J 2003; 1(7): 85-88.
 86. Kardas P, Herczyński D. Wpływ wieku na częstość porad lekarskich spowodowanych infekcjami dróg oddechowych wśród podopiecznych poradni lekarzy rodzinnych. Med Rodzin 2003; 6(2): 85-88.
 87. Kardas P, Dymanowski M. Samoleczenie bólów głowy przez pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej. Pol Med Rodzin 2003; 5(3): 574-5.
 88. Kardas P, Herczyński D., Kufelnicka M. Badanie rozpowszechnienia nadciśnienia tętniczego wśród młodzieży łódzkiej. Pol Med Rodzin 2003; 5(3): 575.
 89. Kardas P. 6. Program Ramowy Unii Europejskiej – realne źródło finansowania działań naukowo-badawczych w zakresie medycyny rodzinnej w Polsce. Pol Med Rodzin 2003; 5(2): 191-197.
 90. Kardas P. Kształcenie przeddyplomowe w zakresie medycyny rodzinnej w Zakładzie Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Pol Med Rodzin 2003; 5(2): 177-180.
 91. Kardas P. Przestrzeganie przez pacjentów zaleceń lekarskich w trakcie antybiotykoterapii infekcji dróg oddechowych. Przegl Lek 2003; 60(3): 161-6.
 92. Kardas P. The once daily dosage secures better compliance with antibiotic therapy of respiratory tract infections than twice daily dosage. J Applied Res 2003; 3(2), 201-6.
 93. Herczyński D, Kufelnicka M., Kardas P.: The prevalence of hypertension in school-age children population in Lodz (Poland). Book of abstracts of WONCA Europe 2003, Ljubljana, 18-21 06 2003, str. 317.
 94. Dymanowski M., Kardas P.: Self-treatment of headaches by general practitioners’ patients. Book of abstracts of WONCA Europe 2003, Ljubljana, 18-21 06 2003, str. 228.
 95. Kardas P., Ratajczyk-Pakalska E.: Reasons for elderly patient hospitalisation in departments of internal medicine in Lodz. Aging Clin Exp Res 2003; 15: 25-31.
 96. Kardas P., Herczyński D. Samoleczenie infekcji dróg oddechowych przez podopiecznych lekarzy rodzinnych. Med Rodzin 2003; 6(1): 14-17.
 97. Kardas P. Patient compliance with oral nitrates in angina pectoris depends on the number of daily doses. Eur J Clin Invest 2003, 33 (Suppl. 1), 7.
 98. Kardas P. Możliwości zapobiegania nieprzestrzeganiu zaleceń lekarskich podczas leczenia chorób układu krążenia. Medipress Kardiologia, 2003, Supp. 5, 10-16.
 99. Kardas P. Kształcenie przeddypolomowe w zakresie medycyny rodzinnej w Zakładzie Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. VI Ogólnopolskie Sympozjum „Kształcenie przed- i podyplomowe z zakresu medycyny rodzinnej” Polanica Zdrój, 6-8 03 2003.
 100. Kardas P. VI Program Ramowy Unii Europejskiej – realne źródło finansowania działań naukowo-badawczych w zakresie medycyny rodzinnej w Polsce. VI Ogólnopolskie Sympozjum „Kształcenie przed- i podyplomowe z zakresu medycyny rodzinnej” Polanica Zdrój, 6-8 03 2003.
 101. Kardas P. Projekt JADWIGA. VI Ogólnopolskie Sympozjum „Kształcenie przed- i podyplomowe z zakresu medycyny rodzinnej” Polanica Zdrój, 6-8 03 2003.
 102. Kałucka S., Kardas P. Europejska konferencja lekarzy rodzinnych WONCA Europe 2003 (18-21 czerwca 2003, Ljubljana). Pol Med Rodzin 2003; 5(4): 729-31.
 103. Kardas P. Patient compliance with antibiotic treatment for respiratory tract infections. J. Antimicrob. Chemother. 2002, 49, 897-903.
 104. Kardas P., Ratajczyk-Pakalska E. Hospitalizacje osób starszych. Część I. Czynniki wpływające na hospitalizacje osób starszych w wielkomiejskiej populacji Łodzi. Ger. Pol. 2002, 10, 88-94.
 105. Kardas P., Ratajczyk-Pakalska E. Hospitalizacje osób starszych w Łodzi. Część II. Możliwości zapobiegania hospitalizacjom osób starszych. Ger. Pol. 2002, 10, 95-98.
 106. Kardas P. Częste przyczyny niepowodzeń w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Pol. Med. Rodzinna 2002; 4(1):5-9.
 107. Herczyński D, Kardas P. Samoleczenie infekcji dróg oddechowych przez pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej. Pol. Med. Rodzinna 2002, 4(2): 279-280.
 108. Herczyński D, Kardas P. Częstość porad lekarskich spowodowanych wybranymi jednostkami chorobowymi w zależności od wieku wśród podopiecznych poradni lekarzy rodzinnych. Pol. Med. Rodzinna 2002, 4(2): 282.
 109. Kardas P. Programy ramowe Unii Europejskiej realnym źródłem finansowania działań naukowo-badawczych w zakresie nauk medycznych. VI Seminarium CINDI WHO – Łódź 2002, Spała 18-19.10.2002.
 110. Kardas P., Ratajczyk-Pakalska E.: The co-operation of doctors and environmental nurses in the management of elderly patients in Poland. WONCA Europe 2002, Londyn, 9-13 06 2002.
 111. Kardas P.: The effect of daily doses frequency on patient compliance during respiratory tract infections treatment in primary care setting – preliminary report. WONCA Europe 2002, Londyn, 9-13 06 2002.
 112. Kardas P., Ratajczyk-Pakalska E. Hospitalizacje starszych mieszkańców Łodzi. Częstość, przyczyny, możliwości zapobiegania. Wydawnictwo Instytutu Postępowania Twórczego Sp. z o.o. Łódź, 2001, str. 104.
 113. Kardas P., Adamiak-Kardas M. Przypadek Zespołu Pradera-Williego u 22-letniego mężczyzny. Wiad. Lek. 2001, LIV, 11-12, 709-14.
 114. Kardas P., Ratajczyk-Pakalska E. Przestrzeganie zaleceń lekarskich w zakażeniach dróg oddechowych: ceftibuten a inne antybiotyki (badanie PARTICULAR). Pol. Merk. Lek. 2001, 10(60), 445-9.
 115. Kardas P., Ratajczyk-Pakalska E. Opieka ambulatoryjna nad ludźmi starszymi i jej wpływ na hospitalizacje. Polska Med. Rodzinna 2001, 3, 125-31.
 116. Kardas P., Ratajczyk-Pakalska E. Świadomość problemu niestosowania się pacjentów do zaleconej terapii wśród lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej regionu łódzkiego. Polska Med. Rodzinna 2000, 2, 151-7.
 117. Kardas P., Ratajczyk-Pakalska E. Przestrzeganie zaleceń lekarskich. (w:) Steciwko A. Barański J., Waszyński E. (red.) Komunikowanie się lekarza z pacjentem. Astrum, Wrocław 2000, str. 105-120.
 118. Kardas P. Jak polepszyć przestrzeganie zaleceń lekarskich. Wiad. Lek. 2000, LIII, 7-8, 427-433.
 119. Kardas P., Ratajczyk-Pakalska E. Nieprzestrzeganie zaleceń lekarskich przez osoby starsze – problem medyczny i społeczny. Gerontol. Pol, 2000, 9, 11-18.
 120. Kardas P. Nieprzestrzeganie zaleceń lekarskich przez pacjentów – następstwa, uwarunkowania i metody zapobiegania z punktu widzenia lekarza rodzinnego. Polska Med. Rodzinna 2000, 3, 284-6.
 121. Kardas P. Nieprzestrzeganie zaleceń lekarskich przyczyną nieskuteczności terapii. Pol. Merk. Lek. 2000, 9, 732-5.
 122. Kardas P., Kałucka S. Telemedycyna w praktyce lekarza rodzinnego. Telemedycyna Polska 2000, 6, 20-22.
 123. Kardas P., Kałucka S. Telemedycyna w praktyce lekarza rodzinnego. Materiały Krajowej Konferencji Naukowej “Telemedycyna”, Łódź 17-19 08 2000, str. 95-98.
 124. Kardas P., Ratajczyk-Pakalska E. Powody hospitalizacji starszych mieszkańców Łodzi – doniesienie wstępne. Konferencja CINDI?2000, Spała 26-27.10.2000.
 125. Ratajczyk-Pakalska. E., Kardas P., Worach-Kardas H. Badanie “Program zapobiegania hospitalizacjom starszych mieszkańców Łodzi” cz. I. Wprowadzenie. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Potrzeby zdrowotne ludzi starszych i ich uwarunkowania”, Łódź 17 11 2000, str. 11.
 126. Ratajczyk-Pakalska. E., Kardas P., Worach-Kardas H., Kałucka S. Badanie “Program zapobiegania hospitalizacjom starszych mieszkańców Łodzi” cz. II. Dlaczego starsi mieszkańcy Łodzi trafiają do szpitala. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Potrzeby zdrowotne ludzi starszych i ich uwarunkowania”, Łódź 17 11 2000, str. 12.
 127. Ratajczyk-Pakalska. E., Kardas P., Worach-Kardas H. Badanie “Program zapobiegania hospitalizacjom starszych mieszkańców Łodzi” cz. III. Wnioski. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Potrzeby zdrowotne ludzi starszych i ich uwarunkowania”, Łódź 17 11 2000, str. 13-14.
 128. Kardas P. Przestrzeganie zaleceń lekarskich przez pacjentów leczonych w warunkach ambulatoryjnych antybiotykami z powodu zakażeń dróg oddechowych. Pneumonol. Alergol. Pol, 1999, 67, 398-408.
 129. Kardas P. Przestrzeganie zaleceń lekarskich przez pacjentów leczonych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej na przykładzie antybiotykoterapii zakażeń dróg oddechowych. Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych. Łódź, 1999.
 130. Kardas P, Ratajczyk-Pakalska E. Compliance with oral antibiotic therapy of respiratory tract infections. Current Pneumonology 1998; 2: 69.
 131. Kardas P., Ratajczyk-Pakalska E. Potrzeba oceny stopnia przestrzegania zaleceń lekarskich przez pacjentów będących pod opieką lekarzy rodzinnych. Postępy w profilaktyce i leczeniu przewlekłych chorób niezakaźnych. Łódź 1998, 119-122.
 132. Saryusz-Wolska H, Kardas P. Preliminary analysis of diagnostic and prognostic value of AgNOR staining in cytological smears of selected neoplastic proliferations of breast. Pat. Pol. 1996; 47: 158.
 133. Kardas P, Woźniak L. Knowledge of oncology among secondaer school and medical faculty students. Annales Academiae Medicae Lodzensis 1995; 36: 29-35.
 134. Kardas P. Rezonans magnetyczny i jego zastosowanie w medycynie ze szczególnym uwzględnieniem onkologii. Annales Academiae Medicae Lodzensis 1994; 3: 7-19.
 135. Kardas P, Woźniak P, Saryusz-Wolska H. Mikroskopia elektronowa transmisyjna (MET) jako metoda rozstrzygająca w diagnostyce guzów nowotworowych. Annales Academiae Medicae Lodzensis 1990/1991; 31/32: 21-30.
 136. Kardas P, Rymarz B, Woźniak P, Saryusz-Wolska H. Zastosowanie biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej celowanej (BACC) pod kontrolą USG w diagnostyce klinicznej. Annales Academiae Medicae Lodzensis 1990/1991; 31/32: 31-38.
 137. Kardas P., Ratajczyk-Pakalska E. Problem niestosowania się osób starszych do zaleceń lekarskich. IX ogólnopolski Zjazd Naukowy Sekcji Geriatrycznej PTL, Gdańsk 10-11.09.1999.
 138. Kardas P., Ratajczyk-Pakalska E. Świadomość problemu niestosowania się pacjentów do zaleceń lekarskich wśród lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej regionu łódzkiego. Konferencja CINDI’99, Spała 28-29.10.1999.
 139. Kardas P, Antoszczyk Ł. Filamenty pośrednie (intermediate filaments – IFs). Materiały XXVIII Ogólnopolskiej Konferencji Studenckiego Towarzystwa Naukowego AM w Łodzi, 25-26 maja 1990: 15.
 140. Antoszczyk Ł, Kardas P. Występowanie cytokeratyny i wimentyny w niektórych nowotworach złośliwych nerek. Materiały XXVIII Ogólnopolskiej Konferencji Studenckiego Towarzystwa Naukowego AM w Łodzi, 25-26 maja 1990: 2.
 141. Kardas P, Woźniak P. Mikroskopia elektronowa (ME) jako metoda rozstrzygająca w diagnostyce guzów nowotworowych. Materiały XXIX Ogólnopolskiej Konferencji Studenckiego Towarzystwa Naukowego AM w Łodzi, 17-18 maja 1991: 12.
 142. Kardas P, Rymarz B, Woźniak P. Zastosowanie biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej celowanej (BACC) pod kontrolą USG w diagnostyce klinicznej. Materiały XXIX Ogólnopolskiej Konferencji Studenckiego Towarzystwa Naukowego AM w Łodzi, 17-18 maja 1991: 42.
 143. Kardas P. Metody immunologiczne w diagnostyce nowotworów. Materiały Konferencji naukowo-Szkoleniowej Uniejów’92 “Immunologiczne aspekty leczenia balneoklimatycznego”, Uniejów 28 02 – 1.03.1992
 144. Kardas P. A comparison of the Clark’s and Beslow’s method in the evaluation of the level of invasion and prognosis in primary malignant melanomas of the skin. Materiały II Międzynarodowej Konferencji Studenckiego Towarzystwa Naukowego WAM w Łodzi, 7-9 maja 1992: 56.
 145. Kardas P. Czynniki prognostyczne w pierwotnym czerniaku złośliwym skóry. Materiały XXX Ogólnopolskiej Konferencji Studenckiego Towarzystwa Naukowego AM w Łodzi, 15-16 maja 1992: 42.
 146. Kardas P. Porównanie metody Clarka i Beslowa w ocenie zaawansowania i rokowania pierwotnych czerniaków złośliwych skóry. Materiały XXX Ogólnopolskiej Konferencji Studenckiego Towarzystwa Naukowego AM w Łodzi, 15-16 maja 1992: 75.
 147. Kardas P. Rezonans magnetyczny i jego zastosowanie w onkologii. Materiały XXXI Ogólnopolskiej Konferencji Studenckiego Towarzystwa Naukowego AM w Łodzi, 14-15 maja 1993: 52.
 148. Kardas P. Zastosowanie wykrywania regionu organizatora jąderkowego w zmianach nowotworowych sutka. Materiały XXXI Ogólnopolskiej Konferencji Studenckiego Towarzystwa Naukowego AM w Łodzi, 14-15 maja 1993: 66.
 149. Kardas P. Nucleoar organizer region in bening and malignant breast lesions. Materiały III Międzynarodowej Konferencji Studenckiego Towarzystwa Naukowego WAM w Łodzi, 6-8 maja 1993: 15.
 150. Kardas P. Świadomość onkologiczna młodzieży licealnej i akademickiej świetle wyników badania ankietowego. Materiały XXXII Ogólnopolskiej Konferencji Studenckiego Towarzystwa Naukowego AM w Łodzi, 20-21 maja 1994: 18.
 151. Kardas P. Świadomość onkologiczna młodzieży licealnej i akademickiej świetle wyników badania ankietowego. Materiały XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Towarzystw Naukowych WAM, 5-7 maja 1994: 31.
 152. Kardas P. Świadomość onkologiczna młodzieży licealnej i akademickiej świetle wyników badania ankietowego. Materiały V Ogólnopolskiego Sympozjum “Ekologia człowieka Współczesnego”, Łódź 11 marca 1994.
 153. Kardas P. Studenci Akademii Medycznej w Łodzi wobec antykoncepcji – badanie ankietowe. Materiały XXXIII Ogólnopolskiej Konferencji Studenckiego Towarzystwa Naukowego AM w Łodzi, 19-20 maja 1995: 13.
 154. Kardas P. Medical students and contraception – a questionnaire study. Materiały III Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowej Gdańsk, 11-14 maja 1995: 83.
 155. Kardas P., Ratajczyk-Pakalska E.: Potrzeba oceny stopnia przestrzegania zaleceń lekarskich przez pacjentów będących pod opieką lekarzy rodzinnych. Materiały III Seminarium CINDI – Spała 10-11 X 1997, Łódź 1998, 20.