dr n. med. Paweł Lewek


Studiował na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W trakcie studiów brał czynny udział w życiu uczelni jako przedstawiciel studentów w Radzie Wydziału oraz Senacie Uniwersytetu Medycznego, zasiadał w Prezydium Uczelnianej Rady Samorządu Studentów, a także aktywnie działał w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Studentów Medycyny IFMSA-Poland jako Prezydent Oddziału Łódź i Sekretarz Generalny w Zarządzie Głównym. W trakcie studiów odbył praktyki zagraniczne w Hiszpanii (2004 r.), Meksyku (2005 r.), Japonii (2006 r.) i Brazylii (2007 r.). Wyróżniony Nagrodą Dziekana Wydziału Lekarskiego za wkład w pracę nad nowym programem studiów na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Ukończył studia z wynikiem bardzo dobry. Od 2007 r. zatrudniony w I Zakładzie Medycyny Rodzinnej. Obecnie jako Dissemination Manager bierze udział w unijnym ABC project. Przygotowuje pracę doktorską pt. „Opinie na temat leków generycznych wśród lekarzy i pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej województwa łódzkiego”.

 

Główne zainteresowania badawcze:

  • leki generyczne w praktyce lekarza
  • farmakoekonomika
  • racjonalizacja kosztów w medycynie rodzinnej

 

Lista publikacji:

1. Lewek P, Gawłowska J, Kardas P. „Knowledge of generic drugs among polish pharmacists: results of a survey” “Overcoming the Distance” WONCA Europe 14th Regional Conference, 04-07.08.2008 Istanbul, Turkey, oral presentation
2. Lewek P, Gawłowska J, Kardas P. Generics are they really bioequivallent? “Overcoming the Distance” WONCA Europe 14th Regional Conference, 04-07.08.2008 Istanbul, Turkey, oral presentation
3. Satyam P, Nurein O, Bakyenga V, Lewek P. Alternative medicine trends in Lodz, Poland. “Overcoming the Distance” WONCA Europe 14th Regional Conference, 04-07.08.2008 Istanbul, Turkey, poster presentation
4. Szlawska J, Jędraszek W, Zagórska A, Kleniawksa A, Kozera A, Kleniewska P, Lewek P. Using painkillers among students from Univeristy of Lodz “Overcoming the Distance” WONCA Europe 14th Regional Conference, 04-07.08.2008 Istanbul, Turkey, poster presentation
5. Ijeh C, Muhidin N.O., Bakyenga V, Lewek P. Level of job satisfaction among employees at gen. dyw. B. Szarecki University Clinical Hospital “Overcoming the Distance” WONCA Europe 14th Regional Conference, 04-07.08.2008 Istanbul, Turkey, poster presentation
6. Lewek P, Gawłowska J, Kardas P. Knowledge of generic drugs among polish pharmacists: results of a Survey. Clinical and Experimental Medical Letters Vol.49, Supl. A 2008
7. Lewek P, Gawłowska J, Kardas P. Generics are they really bioequivallent? Clinical and Experimental Medical Letters Vol.49, Supl. A 2008
8. Lewek P, Matyjaszczyk M, Gawlowska J, Kardas P. Knowledge of generic drugs among Polish medical students: results of a survey. WONCA Europe Conference, 17-20 października 2007, Paryż, Francja
9. Lewek P, Matyjaszczyk M, Gawlowska J, Kardas P. Knowledge of generic drugs among Polish medical students: results of a survey. The First International Conference of Medical Students and Junior Doctors on Family Medicine, 11-12 maja 2007, Łódź, Polska
10. Lewek P, Matyjaszczyk M, Gawlowska J, Kardas P. Knowledge of generic drugs among Polish medical students: results of a survey. 18th WONCA World Conference Genomics & Family Medicine Singapore 24-27 July 2007. Singapure 2007 s. 600
11. Matyjaszczyk M, Pawlak B, Lewek P. Czy Polskę stać na ochronę zdrowia na poziomie Europy Zachodniej? Dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne – DUZ 2006, Akademia Medyczna w Warszawie, ISBN 83-7383-196-7
12. Matyjaszczyk M, Pawlak B, Lewek P. Reformy polityki zdrowotnej od 1997 roku, czyli jak uczyć się na własnych błędach? II Ogólnopolska Konferencja Studentów Zdrowia Publicznego, 25-26 maja 2006, Kraków, Polska
13. Lewek P, Matyjaszczyk M. Wpływ Evidence Based Medicine na refundację leków w Polsce. XLIV Polska i II Międzynarodowa Konferencja Studenckich Towarzystw Naukowych i Młodych Lekarzy, 31 marca – 1 kwietnia 2006 r., Łódź, Polska
14. Lewek P. Ocena zmienności wydychania nadtlenku wodoru po inhalacji karnozyną u młodych niepalących ochotników. XLIII Polska I I Międzynarodowa Konferencja Studenckich Towarzystw Naukowych i Młodych Lekarzy, 15-16 kwietnia 2005 r., Łódź, Polska, ISSN 1732-7024
15. Król A, Palczak A, Kwapisz A, Lewek P, Fendler W. Anatomical variants of superficial palmar arch. Konferencja Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, ISBN 83-911405-6-3 16. Lewek P, Kurpas D. Druga Międzynarodowa Konferencja Studentów Medycyny i Młodych Lekarzy na temat Medycyny Rodzinnej Łódź, 9-10 maja 2008 r. Family Medicine and Primary Care Review 2008; 10(2) s. 288-290
17. Lewek P. Dyrektorzy szpitali o JGP. Służba Zdrowia 67-70/2008, s. 19-21
18. Pilonis H, Mikos M, Sielska J, Bochenek G, Lewek P. Pomoc dla Gruzji Służba Zdrowia 59-66/2008, s. 6-7
19. Lewek P. Nadrozpoznawalność alergii pokarmowej. Służba Zdrowia 92-100/2008, s. 52
20. Lewek P. Coś jest nie tak. Służba Zdrowia 92-100/2008, s. 54-55
21. Lewek P. Izoflawony ratunek dla śródbłonka. Służba Zdrowia 88-91/2008, s. 55
22. Lewek P. WONCA o wyzwaniach XXI wieku. Służba Zdrowia 39-42/2008, s. 43
23. Lewek P. Lepiej szczepić, niż nie szczepić. Służba Zdrowia 22-25/2009, s.38-39
24. Lewek P. W Łodzi wystartował unijny project ABC. Służba Zdrowia 22-25/2009, s.19