Polsko-Węgierski Twinning w akcji!

czerwiec 1, 2023 - administrator

Comments are off for this post.

W dniach 31 maja – 1 czerwca 2023 miało miejsce spotkanie naukowców z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z pracownikami Uniwersytetu w Pécs na Węgrzech. Spotkanie, które prowadził dr Tamas Ágh z Centrum Oceny Technologii Medycznych i Badań Farmakoekonomicznych tej placówki miało na celu wymianę doświadczeń w zakresie przygotowania aplikacji „Moje zdrowie na co dzień”. Aplikacja stworzona przez zespół z Centrum Badania nad Przestrzeganiem Zaleceń Terapeutycznych przy Zakładzie Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ma za zadanie wspomóc pacjentów w regularnym przyjmowaniu leków. – Jest to nie tylko aplikacja przypominająca, co aplikacja trenująca użytkowników w tym jak właściwie dbać o regularne stosowanie zaleconej przez lekarza terapii – mówi pomysłodawca programu prof. Przemysław Kardas. Aplikacja kierowana do pacjentów z wielochorobowością pyta o samopoczucie i ocenę przestrzegania zaleceń. Na podstawie wskazanych przyczyn niepowodzeń terapii proponuje łatwe do zastosowania i opracowane na podstawie badań naukowych rozwiązania, które wprowadzone przez pacjenta pomogą mu regularnie przyjmować leki. Aplikacja dostępna jest zupełnie za darmo w języku polskim na komórki z systemem Android lub iOS, ale już wkrótce będzie do ściągnięcia także w wersji węgierskiej. Współpraca z naukowcami z Węgier możliwa jest dzięki transferowi innowacji w ramach modelu Twinning prowadzonym w projekcie unijnym Gatekeeper. Dzięki wsparciu Komisji Europejskiej zostanie również przygotowana ocena efektywności kosztowej aplikacji, o czym między innymi rozmawiano podczas spotkania na Uniwersytecie w Pécs. Dzięki spotkaniu z Prodziekanem Wydziału Farmacji węgierskiej uczelni, doktorem Andrásem Fittlerem, stworzono podwaliny do utworzenia na Węgrzech centrum badań nad przestrzeganiem zaleceń terapeutycznych, trzeciego w Europie po ośrodkach w Holandii i Polsce. Spotkanie zakończyło się porozumieniem obu stron co do dalszych działań mających na celu zacieśnianie współpracy z oboma ośrodkami akademickimi.